Sopimusoikeus
 • agentti- ja jälleenmyyntisopimukset
 • aie- ja esisopimukset
 • franchising
 • kauppasopimukset
 • leasingsopimukset
 • rahoitussopimukset
 • salassapitosopimukset
 • toimeksiantosopimukset
 • toimitus- ja hankintasopimukset
 • tuotekehityssopimukset
 • vakioehdot

Palveluksessanne:
Kimmo Penttilä
Ari Jurvansuu
Taina Manninen
Juuso Tuppurainen
Aino-Kaisu Renko
Jasmin Väisänen

Yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt ja pääomasijoitukset
 • osakeyhtiöt, asunto- ja kiinteistöyhtiöt
 • hallitustyöskentely
 • liiketoimintakaupat
 • sulautuminen ja jakautuminen
 • oikeudellinen due diligence
 • osakassopimukset
 • osakejärjestelyt
 • rahoitusjärjestelyt
 • sukupolvenvaihdokset
 • yhtiöiden perustamiset ja lopettamiset
 • pääomasijoitukset
 • yhtiöoikeudellinen konsultointi

Palveluksessanne:
Kimmo Penttilä
Ari Jurvansuu
Taina Manninen
Juuso Tuppurainen
Aino-Kaisu Renko

Yrityksen maksukyvyttömyys ja tervehdyttäminen
 • yrityssaneeraukset
 • konkurssit
 • varautuminen maksukyvyttömyystilanteisiin
 • vapaaehtoiset velkojen järjestelyt
 • perintäasiat

Palveluksessanne:
Aino-Kaisu Renko
Kimmo Penttilä
Satu Eskola
Jasmin Väisänen

Työoikeus
 • kannustinjärjestelmät
 • YT-menettelyt
 • työ- ja johtajasopimukset
 • työoikeudelliset oikeudenkäynnit
 • työsuhteiden päättäminen
 • työsuhteisiin liittyvä konsultointi
 • työturvallisuusasiat

Palveluksessanne:
Satu Eskola
Aino-Kaisu Renko

Teknologiajuridiikka ja IPR-oikeus
 • tuotekehityssopimukset
 • IPR-sopimukset
 • lisenssisopimukset
 • patentti- ja tekijänoikeudet, tavaramerkit
 • työsuhdekeksinnöt
 • ulkoistaminen
 • palvelusopimukset
 • internet-liiketoiminta, verkkokauppa
 • teollisen internetin juridiikka
 • avoin lähdekoodi
 • teknologiariidat
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia

Palveluksessanne:
Kimmo Penttilä
Taina Manninen
Juuso Tuppurainen
Aino-Kaisu Renko

Tietosuoja
 • EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset
 • henkilötietojen suoja
 • tietosuojaa, tietojenkäsittelyä ja -luovutusta koskevat sopimukset
 • tietosuojaselosteet ja muu tietosuojaa koskeva dokumentaatio
 • avoin data, big data, analytiikka

Palveluksessanne:
Juuso Tuppurainen
Aino-Kaisu Renko

Energia-alan juridiset kysymykset
 • energia-alan teknologiajuridiikka
 • energia-alan hankinta- ja toimitussopimukset
 • energia-alan järjestelyt

Palveluksessanne:
Kimmo Penttilä
Taina Manninen
Juuso Tuppurainen

Asuntokauppariidat, kiinteistö- ja rakentamisoikeus
 • kauppakirjojen laadinta ja konsultointi
 • asuntokauppa-, kosteusvaurio- ja hometaloriidat
 • hallinnanjakosopimukset
 • kaavoitus- ja lunastusasiat
 • kiinteistöjärjestelyt ja kiinteistöjen kehittäminen
 • rasitesopimukset
 • urakkariidat
 • yhteisomistusasiat
 • välittäjän vastuu

Palveluksessanne:
Keijo Kauppila
Ari Jurvansuu
Satu Eskola
Taina Manninen
Jasmin Väisänen

Osuuskunnat ja säätiöt
 • säätiöiden perustaminen
 • säätiöiden toimintaan liittyvät asiat
 • osuuskuntien muutostilanteet
 • osuuskuntaoikeudelliset riita-asiat

Palveluksessanne:
Kimmo Penttilä
Taina Manninen

Yksityishenkilöiden asiat
 • vahingonkorvaus
 • vuokrasuhteisiin liittyvät kysymykset
 • perintö- ja testamenttiasiat
 • hallintoasiat
 • tie- ja rajariidat

Palveluksessanne:
Keijo Kauppila
Ari Jurvansuu
Satu Eskola

Oikeudenkäynnit ja sovittelut

Avustamme asiakkaitamme riitaprosesseissa:

 • yleisissä tuomioistuimissa (käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus)
 • hallintotuomioistuimissa (hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus)
 • erityistuomioistuimissa (esim. markkinaoikeus, työtuomioistuin)
 • välimiesmenettelyissä
 • sovintomenettelyissä
 • julkisissa hankinnoissa

Palveluksessanne:
Keijo Kauppila
Ari Jurvansuu
Satu Eskola
Aino-Kaisu Renko